Privacy Statement


Baswerk.nl is onderdeel van Food4mind. Food4mind gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens en adresgegevens uitsluitend om uw bestellingen op een zo goed mogelijke wijze af te handelen en u, met uw goedvinden, van informatie te voorzien over de ontwikkeling van onze site en ons assortiment, alsmede over eventuele acties. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Food4mind zal uw gegevens slechts ter beschikking stellen aan derden indien dit verband houdt met de afwikkeling van uw bestellingen. Deze derden zijn eveneens verplicht uw gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Wij zullen uw gegevens nimmer verkopen of ter beschikking stellen aan derden om andere redenen dan hierboven vermeld, tenzij wij hiervoor uw uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming hebben. Omdat wij uitsluitend gebruik maken van betaling per bank of ŗ contant, is het voor ons niet nodig om gegevens die verband houden met creditcardrekeningen, automatische incasso's en bankrekeningnummers alsmede andere financiŽle gegevens op een internetserver op te slaan.
Dit doen wij dus ook niet.

U kunt overigens altijd per e-mail, post of telefonisch een bestelling plaatsen. Op die manier wordt er geen enkele informatie van u door Food4mind of anderen in opdracht van Food4mind op een internetserver gezet.